Analyseer uzelf in 6 stappen


Tijdens een jobinterview moet u een potentiële werkgever zien te overtuigen dat u geknipt bent voor de job. Een goede raad: kijk eerst eens “in eigen hart”, zodat u beter begrijpt wie u bent en wat u zoekt.

Wie ben ik?
“Vertel mij eens wie u bent...” Het is vaak de eerste vraag tijdens een jobinterview. Begin geen ellenlange uiteenzetting over uw persoontje maar hou het kort. Precies daarom is het belangrijk dat u vooraf bepaalt welke baan u zoekt en omwille van welke elementen in uw karakter, uw persoonlijkheid, uw ervaring, uw hobby's en uw opleiding u de juiste man of vrouw bent voor de job.

Welke troeven heb ik?
Overloop uw opvoeding, opleiding, beroepservaring – studentenbaantjes en vrijwilligerswerk incluis – alsook uw relationele en communicatieve vaardigheden. Maak vervolgens een lijstje met uw pluspunten, het liefst gestaafd door een aantal concrete voorbeelden. Uiteraard stemmen die sterke punten bij voorkeur overeen met de vereisten van de betrekking die u op het oog hebt.

En wat zijn mijn zwakke punten?
Dit onderwerp komt heel vaak ter sprake tijdens een rekruteringsgesprek. Bereid daarom een kort maar duidelijk lijstje voor met de punten die voor verbetering vatbaar zijn en bewijs dat u er ook werk van maakt. U bent geen kei in het plannen van uw activiteiten? Dan kan u dat maar beter ruiterlijk toegeven… Maar vertel er wel meteen bij hoe u daar een mouw aan tracht te passen. Zo buigt u uw zwakke punten meteen om in troeven.

Welke functie zoek ik precies?
Noteer de vijf belangrijkste criteria die u hanteert bij het selecteren van vacatures. Houd rekening met uw familiale en persoonlijke prioriteiten alsook met uw carrièredromen.

In welke job heb ik zin?
Vraag u af aan welke voorwaarden uw job moet beantwoorden. Waarom solliciteert u voor job X bij firma Y? Wat weet u van die onderneming? Wat spreekt u zo aan in de functie? En wat met de sector waarin de onderneming actief is?

Welke werkomgeving zoekt u eigenlijk?
U bent zich maar beter bewust van de bedrijfscultuur en van het soort relaties dat u graag onderhoudt met collega's als u zich écht goed wil voelen in uw werkomgeving. Neem daarom de bedrijfscommunicatie door (in welke vorm dan ook, van jaarverslag tot website) om u een beeld te vormen van de bedrijfscultuur. Houd voor ogen dat de woordkeuze in die context vaak veelbetekenend is.

Bron: Robert Half Finance & Accounting Belgium