Nota's nemen in zeven kolommen


Wie een gebeurtenis nauwkeurig wil weergeven zonder ook maar iets te vergeten, moet beslist eens de methode van de zeven kolommen uitproberen. Doel: in elke kolom antwoord geven op een specifieke vraag.

Wie: wie is er allemaal bij de zaak betrokken?
Wat: over welk onderwerp gaat het?
Waar: waar vindt alles plaats?
Wanneer: op welke datum?
Hoe: welke technieken, welke middelen worden ingezet?
Hoeveel: over welk aantal, welke looptijd, welke prijs spreken we?
Waarom: wat is het einddoel?

Als u volgens deze systematiek werkt, bent u zeker dat u alle belangrijke elementen noteert die in een goede synthesenota moeten voorkomen, zelfs indien u het verslag door omstandigheden pas enkele dagen na datum opstelt.