Creativiteit: waarmee te beginnen?


Wie zijn creativiteit loslaat op een welbepaald doel, zal al gauw merken dat zijn project uiteenvalt in meerdere deeltaken. Op welke taken focust u het best?

Teken een grafiek met een X- en een Y-as. Op de ene as zet u de “bijdrage tot het streefdoel” uit (in welke mate draagt de taak bij tot het halen van het doel), op de andere as het “plezier” (in welke mate is deze taak leuk, makkelijk, bekend, motiverend...). Geef elke deeltaak een plaats op de grafiek.
Vervolgens brengt u de diverse deeltaken onder in een van deze vier categorieën:

1. Weinig plezier, veel bijdrage

Op deze sleuteltaken moet u maximaal inzetten. Ze zijn van kapitaal belang en geven u de kans om uzelf te overtreffen. Het kan nodig zijn om te breken met het verleden en om met wat nieuws op de proppen te komen.

2. Veel plezier, veel bijdrage

Dergelijke taken zijn niet alleen leuk om te doen, ze laten het project ook goed opschieten. Ze vallen onder de fameuze 80-20 regel: 20% van de inspanningen levert 80% van het resultaat op. In dit geval is het creatieve proces eerder gericht op verbetering.

3. Veel plezier, weinig bijdrage

Taken als deze mogen dan al leuk zijn, ze hebben weinig impact. Net als snoep nuttigt u ze het best met mate, gewoon voor het plezier of als afwisseling tussen twee sleuteltaken.

4. Weinig plezier, weinig bijdrage

Wie veel tijd besteedt aan taken uit deze categorie, moet zich ernstig afvragen of hij wel voldoende gemotiveerd is om zijn doel te bereiken!

Werkt u in groepsverband? Vraag elk teamlid dan om zijn eigen grafiek te tekenen en vergelijk de resultaten in een positieve en respectvolle sfeer. U zal verrast opkijken