5 redenen waarom we verkeerde beslissingen nemen


Charles Roxburgh, directeur van adviesbureau McKinsey in Londen, identificeerde een reeks scheve redeneringen en klassieke fouten die aan de oorsprong liggen van de meeste slechte beslissingen in een bedrijf. Een staalkaart:

1. Overdreven optimisme. Dit zet bedrijven ertoe aan om zich in al te ambitieuze projecten te storten of uit te gaan van al te enthousiaste prognoses. Voeg altijd 25% risico toe aan uw doemscenario en ga na of het gemiddelde resultaat positief blijft.

2. Scheve mentale boekhouding. Wie snoeit in de operationele budgetten van een activiteit uit de 'core business' en tegelijk elders investeert in een risicovol project, neemt de betrokken geldsommen vaak niet op dezelfde schaal waar. Alsof een euro aan de ene kant niet evenveel waard zou zijn als een euro aan de andere kant.

3. Status quo. Wat “altijd al gewerkt heeft” wordt onvoldoende ter discussie gesteld. Zo dreigt u de volgende opportuniteit aan uw neus te zien voorbijgaan, te laat te reageren wanneer een productengamma op sterven na dood is of wanneer een bepaalde aanpak zijn grenzen bereikt. Vergeet niet dat “niets doen” ook een vorm van beslissen is die dus eveneens risico's inhoudt.

4. Het 'sunk cost'-effect. U hebt al de helft van het geld geïnvesteerd wanneer u beseft dat het resultaat slechter zal uitvallen dan aanvankelijk gepland. Klassieke reactie: ondanks alles doorgaan indien het geld dat nog moet worden geïnvesteerd gedekt wordt door die resultaten (met andere woorden: het geld dat al geïnvesteerd werd, telt niet meer mee). Zo kan een bedrijf jarenlang een project blijven financieren dat nooit rendabel zal zijn. U kan er beter tijdig een punt achter zetten en het “verloren” geld beschouwen als een investering in ervaring.

5. Valse consensus. U overschat de mate waarin de anderen akkoord gaan. Van nature zijn wij allemaal geneigd op zoek te gaan naar feiten en meningen die onze eigen opinie staven en zelfs te negatief te reageren op afwijkende meningen. Probeer het debat liever aan te moedigen en ga op zoek naar andersluidende meningen.