Creativiteit: 4 sleutels tot verandering


Een creatieve oplossing in de praktijk brengen, betekent werk maken van verandering. Om uw kans op succes in te schatten en te verhogen, houdt u altijd volgende stelregel voor ogen: verandering vergt van uw mensen een inspanning. En een inspanning vergt dan weer positieve energie. Die kan u aanwakkeren door handig in te spelen op elk van deze vier sleutels:

Verlangen naar de toekomstige situatie
Zorg er voor dat uw medewerkers de voordelen van de “nieuwe” situatie goed begrijpen.

Frustratie over de huidige toestand
Wie pijnlijke voeten heeft, doet nu eenmaal makkelijker afstand van zijn schoenen.

Respect voor gemeenschappelijke waarden
Kennen de betrokkenen de belangrijke waarden, erkennen ze die en leven ze die na? Waarden die met de voeten worden getreden, vormen de ideale voedingsbodem voor verzet.

Kennis van de te volgen weg
Hebben alle betrokkenen een goed beeld van het parcours dat moet worden afgelegd en vinden ze dat realistisch?

Wie op deze vier sleutels inspeelt, mag niet vergeten dat ieder mens verschillend is. Iedereen gaat op zijn eigen manier om met verlangens en frustraties, iedereen houdt er andere waarden op na en iedereen heeft een voorkeur voor een andere weg.