Waarom zou u zich schamen voor uw succes?


Een van de hinderpalen om te slagen is volgens de Amerikaanse consultant Eugène Raudsepp het schuldgevoel dat ons bij succes soms bekruipt. Alsof we dat succes niet zouden verdienen. Alsof we spijt zouden moeten hebben van de acties die ons dat succes hebben opgeleverd.
Raudsepp stelt daarom een reeks principes en oefeningen voor om resoluut voor onze daden uit te komen en ons succes zonder schuldgevoelens te beleven:

- Geloof in wat u doet en in uw eigen bijdrage (of zoek een andere baan)

- Aanvaard nooit een vergelijk of iets wat indruist tegen uw principes en fundamentele waarden

- Meet uw successen volgens uw eigen maatstaven en streefdoelen

- Stel duidelijke en haalbare doelen voorop (het schuldgevoel houdt vaak verband met onrealistische doelen die uitmonden in halve succesjes, zodat u de indruk krijgt dat u niet al het mogelijke of nodige hebt gedaan)

- Ga na of uw professionele doelen wel in de lijn liggen van uw persoonlijke doelstellingen

- Wees kritisch ingesteld maar nooit negatief

- Wees eerlijk tegenover uzelf, ken uw eigen troeven en ban elke valse bescheidenheid

- Geef toe dat succes een natuurlijke én gezonde ambitie is, en niet iets om beschaamd over te zijn

- Vind het evenwicht tussen loyaliteit aan uzelf en loyaliteit aan anderen

- Toon uzelf zoals u bent, zonder uw principes en drijfveren weg te stoppen. Zo vermijdt u onbewuste conflicten tussen uw imago en uw ambities.