Creativiteit: selecteer de beste ideeën na een sessie brainstormen


Een brainstorming heeft meer dan 200 ideeën opgeleverd? Hierna een eerste stap om er de beste uit te halen.

Ingrediënten:

- 2 tot 8 deelnemers, eventueel de mensen die ook aan de brainstorming hebben deelgenomen

- 1 energieke en ordelijke gespreksleider

- de opties of ideeën die het resultaat zijn van de brainstorming, opgehangen aan de muren

- ronde kleurstickertjes (minder dan een derde van het aantal opties dat de brainstorming opleverde)

Het voorgerecht:

Leg uit wat de bedoeling is van de opties die uiteindelijk worden gekozen. Vraag aan elke deelnemer om er de meest geniale invallen uit te pikken, d.w.z. de opties die nieuwe, andere, boeiende of verrassende antwoorden naar voren schuiven. Dring er bij de deelnemers sterk op aan dat ze NIET kiezen voor gekende of gangbare oplossingen. Moedig hen aan te zoeken naar nieuwigheden.

De hoofdschotel:

Elke deelnemer leest alle opties en plakt individueel een kleurstickertje op elke geniale inval. Wanneer alle stickertjes op zijn, brengt de gespreksleider de toppers samen op een flip-over (bij voorkeur op post-it's).

En als toetje?

Na deze selectie van de toppers moet de analyse worden voortgezet om er alles uit te halen wat erin zit. Dat is een systematische, constructieve bezigheid…