Perfectionist tot in de kist?

Meer dan eens leidt onze drang naar perfectie of onze wens om perfect werk af te leveren tot tijdverlies. Dat wil niet zeggen dat we genoegen moeten nemen met half werk of dat we onze projecten niet moeten afwerken… Nee, het komt eropaan een duidelijk onderscheid te maken tussen de essentie en het bijkomstige. De essentie van uw werk is dat waar u het meest energie aan moet besteden en waar veel tijd in mag kruipen. Alles wat tijd vreet zonder echt toegevoegde waarde te verlenen aan uw project, is bijkomstig.

1. Voor u aan uw taak begint, vraagt u zich af: wat wordt er van mij verwacht?

- Wat is de échte bedoeling van deze opdracht?
- Waartoe gaat dit werk echt dienen?
- Op basis van welke criteria zal de kwaliteit van mijn werk worden beoordeeld?

2. Rangschik de verschillende streefdoelen daarna in dalende orde van belang.

3. Werk een actieplan uit zodat u zich kan toeleggen op de belangrijkste aspecten van uw project.

4. Houd u hoe dan ook aan de deadline.

5. Lukt dat niet, informeer dan alle betrokkenen. Bekijk samen wat nog haalbaar is en hoe het nu verder moet.

6. Maak een lijst met maatregelen die u de kans geven eens wat minder perfect te zijn.

U merkt het al: u zal uw gewoonten flink moeten veranderen. Vraag daarom hulp, steun en raad aan een vriend, collega of overste, zodat u uw eigen doel altijd goed in het vizier houdt.