Let op de volgende acht regels om zichzelf te verlossen van onproductieve taken.

- Nooit deelnemen aan vergaderingen met meer dan drie mensen: het gevaar dat 80% van de discussie u niet aanbelangt, is te groot.

- Teambuilding en opleidingen tot de essentie herleiden.

- Zo weinig mogelijk op zakenreis gaan.

- Nee zeggen tegen lunches met collega's, comités of projectgroepen die niet rechtstreeks met uw werk te maken hebben.

- 24 uur wachten alvorens een e-mail te beantwoorden (de meeste problemen hebben zichzelf tegen die tijd al lang opgelost).

- Zo weinig mogelijk mails sturen naar ondergeschikten, tenzij dan om een binnengelopen vraag te delegeren.

- Nutteloze mails (zoals 'out-of-office replies') automatisch wegfilteren.

- Er een zo flexibel mogelijke agenda op nahouden: een collega die u wil spreken, kan altijd binnenwippen, maar niet op afspraak (op die manier duurt het gesprek minder lang dan wanneer u er vooraf een bepaalde tijdspanne voor uittrekt).