5 mythes over leiderschap


Over leiderschap doen massa's bakerpraatjes de ronde. Wij snorden er vijf op die zo hardnekkig zijn dat ze menige onderneming beletten om het potentieel van haar personeel optimaal te benutten!

1. Leiderschap is een aangeboren kwaliteit, waarover slechts enkelen beschikken

FOUT! Leiderschap is een skill waaraan gewerkt moet worden en die een beetje opleiding maar vooral veel praktijk en ervaring vergt. De meeste mensen hebben het in zich om uit te groeien tot een leider: ze hebben visie, oog voor doelstellingen en zijn in staat om aan anderen te denken.

2. Leiders hebben charisma

FOUT! Sommigen wel, maar zeker niet allemaal! De intermenselijke kwaliteiten zijn belangrijker. Een leider haalt zijn charisma uit zijn visie en uit zijn aandacht voor de opdracht, niet omgekeerd.

3. De chef met de hoogste rang is de leider

FOUT! Een titel of een rang is geen bron van leiderschap. Efficiëntie en vakkundigheid maken iemand tot een leider. Tal van managers ondermijnen daarentegen het moreel en het enthousiasme van hun troepen.

4. Leiderschap is een kwestie van controle, invloed en manipulatie

FOUT! Echte leiders krijgen navolging omdat ze in staat zijn een team naar een gemeenschappelijk doel te stuwen. Zij creëren een omgeving die talentvolle mensen aantrekt, vasthoudt en motiveert.

5. Goede leiders hebben meer diploma's

FOUT! Een universitaire opleiding mag dan al heel wat kennis opleveren, leiderschap is in de eerste plaats een kwestie van ervaring. Leiderschap vergt inderdaad een opleiding als basis, maar vooral veel tijd en steun.