Zo motiveren starters hun medewerkers


Een manager van een opstartend bedrijf heeft speciale katten te geselen. Zo'n bedrijf is duidelijk een medaille met twee zijden:

Een opstartend bedrijf kampt met vele beperkingen...
Het bedrijf staat er nog niet als een échte organisatie, de functies liggen nog niet helemaal vast en de communicatie verloopt doorgaans in een informele sfeer. Het gevaar dat deze nog wazige structuren leiden tot uitputting is niet denkbeeldig.

...maar biedt ook massa's (buiten)kansen
Die “chaotische” logica van de organisatie is de ideale voedingsbodem voor unieke initiatieven, voor een uitzonderlijke gedrevenheid en voor originele én productieve arbeidsrelaties. Het risico bestaat evenwel dat men het gevoel heeft geen erkenning te krijgen voor zijn eigen bijdrage.

Om in die moeilijke context te slagen, moet u als manager drie regels voor ogen houden:

1. Zorg dat de individuele én collectieve resultaten merkbaar zijn
Medewerkers moeten concreet kunnen zien welke resultaten hun inspanningen opleveren.
- Leg daarom streefdoelen vast waarvan iedereen de resultaten makkelijk kan vaststellen.
- Organiseer geregeld (bijvoorbeeld één keer per maand) een gezamenlijke sessie rond de doelstellingen van het bedrijf, van het team of – waarom niet – van elke medewerker.

2. Zorg dat u voeling houdt met uw mensen
Laat u geregeld op de werkvloer zien. Door uw aanwezigheid tijdens de opstartfase toont u als baas dat u er zelf volop voor gaat en dat u uw team ook op technisch vlak ondersteunt.
Probeer elke medewerker – en de manier waarop hij functioneert – te leren kennen en te begrijpen, zodat u als manager kan inspelen op ieders drijfveren en ambities.

3. Zorg dat iedereen weet wat er op het spel staat
Zeg tegen elke medewerker duidelijk wat zijn specifieke rol is en bespreek met hem wat er op het spel staat: maak duidelijk welke weerslag een fout van één enkel iemand kan hebben op het globale resultaat van het bedrijf. Wanneer medewerkers goed beseffen wat de risico's zijn, zetten ze zich nóg meer in en kunnen ze ook inschatten hoe en in welke mate ze bijdragen tot het succes van de onderneming.