5 principes voor méér charisma


Is charisma aangeboren? Wellicht wel! Maar dat betekent nog niet dat u niets kan doen om uw eigen charisma te ontwikkelen en zo uw leiderscapaciteiten te versterken. Deze vijf eenvoudige tips zullen ongetwijfeld helpen.

1. Stel een project voor

Een manager moet zijn team meenemen in zijn kielzog. Charisma speelt een grote rol bij leiderschap. Dé essentie van charisma is zin geven (inhoudelijk) én richting geven (de koers uitzetten). Dat veronderstelt visie, een project waar de manager met zijn team wil instappen. Dat project moet niet alleen stroken met de bedrijfsstrategie, maar ook passen bij uw eigen persoonlijkheid.

2. Communiceer over uw project

Eens uw project uitgestippeld is, moet u het formeel vorm geven en het meedelen, niet alleen tijdens een gesprek onder vier ogen maar ook voor een groter publiek. En dus moet u werk maken van uw emotionele dimensie: toon uw persoonlijke betrokkenheid, glimlach, laat ook uw handen praten, druk u helder uit... Uiteraard moet u uw emoties de baas blijven, maar dat betekent niet dat u ze volledig moet onderdrukken of wegcijferen. Integendeel, leer ze aanwenden om bovenal natuurlijk en coherent over te komen.

3. Kijk ook rondom u

Om uit te vissen hoeveel charisma u in huis hebt, gaat u na hoe u zich in intieme kring gedraagt. Ben ik een charismatische leider als ik met vrienden samen ben? Of met mijn kinderen? Zo ja, dan kan u proberen om bepaalde attitudes die u moeiteloos aanneemt in privé-kring over te plaatsen naar uw beroepsleven. Bovendien kan u de waarden, ambities en technieken bestuderen van mensen die voor u een rolmodel kunnen zijn (of een voorbeeld van hoe het niet moet). Denk maar aan bepaalde politici, historische figuren, grote bedrijfsleiders, enzovoort. Kortom, stel u leergierig op en heb interesse voor andere mensen.

4. Aanvaard de perceptie van anderen

Een andere uitdaging van formaat: het beeld aanvaarden dat anderen van u hebben. Heb oog voor de reacties van uw medewerkers en pas uw gedrag aan. Aarzel vooral niet om hen vragen te stellen, ook al riskeert u dan te weten te komen wat ze echt denken… Aarzel ook niet om terug te komen op kleine incidenten en probeer de reacties te begrijpen. Charisma is namelijk ook een kwestie van alertheid voor details en van aandacht voor uw medewerkers.

5. Boezem vertrouwen in

Charisma hebben betekent niet dat u koppig moet vasthouden aan zekerheden en elke ongerustheid moet ontkennen. Een charismatische figuur durft ook toe te geven dat hij twijfelt, onzeker is, bang is of bepaalde wensen en verlangens koestert. Een charismatische manager is ook maar een mens en verschuilt zich niet achter het imago van de baas die alles op zich neemt. Hij stelt gerust maar durft zichzelf ook bloot te geven.