Kalmeer via een eenvoudige meditatietechniek


De oefening van vandaag moet u in staat stellen om de hele dag lang sereen te denken. Bedoeling is niet u ogenblikkelijk te ontspannen, wel u rustiger te maken. Wie mediteert, moet zich concentreren op het huidige moment en zijn denkproces observeren. Mediteer één of twee keer per dag gedurende 10 à 15 minuutjes, nooit meer. Mediteer liever niet vlak vóór bedtijd: door de opstoot van energie zal u de slaap niet kunnen vatten.

Kies een rustig plekje waar u niet gestoord wordt.
Neem rustig de tijd om u te ontspannen: er is geen haast bij.
Eens u zich volkomen ontspannen voelt en traag en regelmatig ademhaalt, sluit u de ogen. Herhaal in uw hoofd langzaam een prettig klinkend woord (een mantra) terwijl u in- en uitademt. Hou dit 10 à 20 minuten vol.
Om terug tot de realiteit te komen, zegt u uw mantra ditmaal luidop, heel bewust en traag. Let op uw ademhaling. Wees u bewust van uw lichaam en uw houding. Open uw ogen en kijk om u heen. Na ongeveer een minuut staat u op en rekt u zich uit.
Naarmate u oefent, kan u een stadium bereiken waarin u zich tijdens het mediteren los voelt komen van uw lichaam en uw omgeving. De mantra verdwijnt dan uit uw bewuste denken, u vindt aansluiting met uw diepste zelf, u ontspant volkomen en kikkert helemaal op.

Let wel: de weldaden van meditatie laten zich pas gevoelen als u er geregeld tijd voor uittrekt.