Hoe resultaatgericht is uw marketing?

“Ik weet dat de helft van mijn marketinguitgaven nutteloos is. Alleen weet ik niet welke helft”, aldus John Wanamaker. Maar dat was vroeger. Vandaag kan geen enkele marketeer het zich nog veroorloven om zijn Return On Investment niet te meten. In de nieuwe marketingcultuur moet elke euro die de marketingcel uitgeeft, kaderen in een goed gedocumenteerd budget met inkomsten en winstmarges en worden de resultaten zorgvuldig gemeten en geanalyseerd.

Aan volgende signalen kan u zien of uw marketeers zich die ROI-cultuur eigen hebben gemaakt.

- Tijdens elke vergadering halen zij minstens één keer een rekenmachine boven.

- De marketing en de financiële cel kennen elkaar en gaan soms zelfs samen lunchen.

- De marketingafdeling beschikt over een analist die ook kaas heeft gegeten van operationele analyse en reporting.

- De marketing houdt een boordtabel bij, zorgt voor een geregelde update van alle cijfers en analyseert de verschillen met het budget en de ramingen.

- Iedereen kan die boordtabel raadplegen en die wordt geregeld aan het management voorgelegd.

- De boordtabel bevat cijfers die rechtstreeks verband houden met de financiële resultaten (inkomsten, uitgaven, winstmarge) en dus niet louter leads, contacten, aantal websitebezoeken e.d.

- De marketingafdeling produceert minstens even veel Excel-bestanden als PowerPoint-presentaties.

- Cijfers vormen de basis van elke marketingpresentatie.

- Het management kan overweg met het jargon en de meettechnieken van de marketeers (antwoordpercentage, conversie, ...).

- Alle marketingverslagen en -plannen worden eerst opgemaakt in Excel en pas dan overgeheveld naar Word (en niet omgekeerd!).