Dé 5 facetten van leiderschap


Hoe wordt u een goede leider? Volgend nieuw en makkelijk recept is alvast een goed begin. U hoeft enkel het woordje FACET te onthouden. Dit Engelse letterwoord verwijst naar de vijf kwaliteiten van een echte leider:

- Focus
- Authenticity
- Courage
- Empathy
- Timing

Wil u nagaan of u op de goede weg bent, dan volstaat het om deze vijf vragen te beantwoorden:

- FOCUS - Focus ik op de juiste dingen? Besteed ik voldoende tijd aan het overbrengen van de visie en de doelstellingen, aan het inspireren van mijn team? Moedig ik de organisatie ook in die richting aan? Klamp ik mij niet te veel vast aan tradities, zodat ik de doelstellingen uit het oog verlies?

- AUTHENTICITY - Kom ik waarachtig over? Toon ik mijzelf zoals ik ben of draag ik een masker op het werk?

- COURAGE - Leg ik voldoende moed aan de dag wanneer mijn waarden, mijn visie of mijn doelstellingen in vraag worden gesteld? Ben ik in staat om mijn stelling met verve te verdedigen?

- EMPATHY – Kan ik mij voldoende inleven in de leef- en denkwereld van anderen? Niet te veel, maar ook niet te weinig? Verdrink ik soms in mijn eigen inspanningen om toch maar een consensus te bewerkstelligen? Of laat ik integendeel te weinig ruimte voor dialoog?

- TIMING - Hou ik mij bij het nemen en uitvoeren van beslissingen aan de vooropgestelde deadline? Kan ik korte metten maken met smoezen en getalm, eis ik van anderen ook dat ze hun opdrachten gecoördineerd en stipt uitvoeren?