Creativiteit: kiezen uit meerdere opties


Beslissen is niet altijd makkelijk. Vooral niet wanneer u meerdere opties hebt. Welke criteria zal u hanteren om er de juiste optie uit te pikken?

Zet in een eerste fase zonder enige vorm van zelfcensuur een hele rist mogelijke selectiecriteria op papier. Vertrek van de vraag: “Als ik deze optie kies, ...?”

Denk daarbij ook aan deze vijf criteria: de middelen, de aanvaardbaarheid, de ruimte, de kosten en de tijd (deze vijf criteria zijn makkelijk te onthouden, ze vormen het acroniem MARKT).

Bijvoorbeeld:

- Als ik deze optie kies, volstaat het aantal mensen in ons team dan om de klus te klaren?
- Als ik deze optie kies, kan ik die dan verdedigen bij het management?
- Als ik deze optie kies, zijn onze lokalen dan aangepast aan de nieuwe situatie?
- Als ik deze optie kies, zal de gebruikskost het bedrag van x euro per jaar dan niet overschrijden?
- Als ik deze optie kies, zullen we ons streefdoel dan halen binnen x aantal maanden?

In een tweede fase hoeft u er dan enkel die criteria uit te pikken die u écht nuttig of relevant vindt.

Heeft uw beslissing ook gevolgen voor andere mensen, dan betrekt u die er al bij in de eerste fase. Na de inventarisatie van de criteria bespreekt u met hen de objectieve keuzecriteria en het respectieve belang van die criteria.

Opgelet: het feit dat er objectieve keuzecriteria zijn, betekent dat er ook subjectieve zijn. Hou dus rekening met de invloed van bepaalde subjectieve factoren als de kwaliteit van de relatie, de esthetische kant van de zaak, beroepsfierheid en alles wat te maken heeft met arbeidsvreugde in het algemeen.