Iemand voorstellen volgens de regels van de kunst

Wie stel ik aan wie voor?
Een heer stelt u eerst aan een dame voor.
Een jongere stelt u eerst aan een minder jong iemand voor.
Een “minder belangrijk” iemand stelt u eerst voor aan een “belangrijkere” persoon.
Een dame of een bejaarde stelt u eerst voor aan een “belangrijk” iemand.
Een dame stelt u eerst voor aan een oudere persoon.

Wat zeg ik erbij?
Als u iemand voorstelt, moet u de naam en voornaam duidelijk uitspreken. Eventueel vermeldt u ook de functie, de eventuele familieband of een ander element dat de persoon in kwestie kadert en meteen ook een aanknopingspunt kan vormen voor een gesprek.

Wat doe ik?
De heren gaan staan om genodigden die net binnenkomen te begroeten. Dames blijven zitten, tenzij de persoon die binnenkomt ouder is of een belangrijke positie bekleedt. Jonge meisjes staan altijd recht, tenzij de nieuwkomer dezelfde leeftijd heeft.

Steek ik mijn hand uit?
Steek nooit zelf als eerste de hand uit wanneer u aan iemand wordt voorgesteld.
Als de persoon die het belangrijkste is zelf geen aanstalten maakt om u een hand te geven, dan buigt u lichtjes het hoofd als teken van respect. Laat de persoon in kwestie ook altijd het gesprek beginnen.