5 punten waar werknemers en directie het eens over moeten zijn


Edgar Schein was één van de stuwende krachten achter het concept van de bedrijfscultuur of, met andere woorden, het geheel van waarden en gebruiken die in een organisatie doorgaans worden aanvaard. Wil een organisatie haar doelen verwezenlijken, dan is het volgens deze Amerikaanse psychosocioloog van kapitaal belang dat werknemers en directie een consensus bereiken over vijf essentiële punten:

1. de opdracht: “in welke sector werken we en waarom?”

2. de doelstellingen, waaronder ook de specifieke doelen voor alle
werknemers

3. de middelen om deze doelstellingen te realiseren, met inbegrip van premies en stimulansen

4. de instrumenten om de vorderingen te meten, met inbegrip van feedback en verslagen

5. de strategieën die bij problemen moeten worden toegepast