Creativiteit: focus op de beste vragen


Alvorens al uw creatieve duivels te ontbinden bij het zoeken naar antwoorden op een vraag, uitdaging of probleem, doet u er goed aan er even bij stil te staan.

1. Schrijf de vraagstelling neer
Bijvoorbeeld: “Hoe kunnen we onze omzet met 5% doen stijgen?”

2. Concretiseer
Stel volgende vragen: “Hoe kan ik concreet onze omzet met 5% doen stijgen?”. “En wat zijn andere concrete middelen om onze omzet met 5% te doen stijgen?”
Noteer zoveel mogelijk potentiële antwoorden. Bijvoorbeeld: door de verkopers te motiveren, door meer uiteenlopende distributiekanalen aan te spreken, door kwaliteit én prijs te verhogen, enzovoort.

3. Conceptualiseer
Stel volgende vragen: “Waarom moet onze omzet met 5% stijgen?”. “En om welke andere redenen moet onze omzet met 5% stijgen?”
Noteer opnieuw zoveel mogelijk potentiële antwoorden. Bijvoorbeeld: om weer winstgevend te worden, om een kritieke omvang te bereiken, om onze rendabiliteit te verhogen, enzovoort.

4. Trek uw denkkader open
Sta stil bij een aantal “concrete” antwoorden en vraag u af hoe u ze in de praktijk kan brengen. Sta vervolgens stil bij een aantal “conceptuele” antwoorden en vraag u nu af waarom u die moet nastreven.

5. Beslis
Kies uit alle stellingen en antwoorden die u tijdens de vier vorige stappen hebt neergeschreven het element waarop u zich het best toelegt, en noteer dat op zijn beurt in de vorm van een vraag. Bijvoorbeeld “Hoe kan ik rekening houden met de informatie die onze verkopers vergaren?” of nog “Hoe kunnen we onze concurrent overnemen?”

Nog een laatste tip: vertrek voor deze oefening van de vraag die u het meest relevant vindt. U zal niet alleen tijd winnen, het proces zal ook veel efficiënter verlopen