De 10 grootste flaters van een kersverse manager


1. Denken dat u alles weet

Het is niet omdat u promotie hebt gekregen en nu aan het hoofd van een team staat, dat u alles weet en kent (kan u bijvoorbeeld wel mensen managen?). Laat staan dat u niets meer kan leren van uw teamleden. Leer naar hen luisteren, vraag hun mening en blijf open van geest.

2. Tonen wie er de baas is (u dus!)

Laat dat! Zij weten heus wel wie hun nieuwe baas is. Uw gezag etaleren is dus zinloos. Waar het écht op aankomt, is bewijzen dat u als baas iets extra voor hen kan betekenen.

3. Alles willen veranderen

Het is niet omdat iets op een andere manier gedaan wordt dan u het zou doen, dat het sowieso slecht is! Leer een onderscheid maken tussen “anders” en “slecht”.

4. Bang zijn om iets te doen

Misschien hebt u de indruk dat u niet klaar bent voor deze nieuwe functie. Dat mag u niet beletten om écht uw best te doen. De mensen die u deze nieuwe taak hebben toegewezen, hebben vertrouwen in u. Er is maar één mislukking die zij niet zullen dulden: dat u het zelfs niet probeert!

5. Niet voldoende tijd uittrekken om uw team te leren kennen

Zelfs al kent u uw teamleden als oud-collega's, u moet hen nu op een andere manier leren kennen: wat drijft hen, wat verontrust hen, hoe kan u ze aanmoedigen? Kortom, u moet hen met een andere blik bekijken en hen de nodige tijd en aandacht gunnen.

6. Geen tijd besteden aan uw baas

Uw opdracht is duidelijk, u geniet zijn vertrouwen, u moet een team leiden… Maar dat is allemaal geen reden om geen tijd door te brengen met uw baas. U zal zijn coaching, steun en vertrouwen kunnen gebruiken. Hij moet een kijk hebben op wat u doet en zich ervan vergewissen dat uw prioriteiten stroken met zijn verwachtingen.

7. Bij problemen de kop in het zand steken

De tijd dat u kon focussen op resultaten en de problemen kon negeren tot ze zichzelf oplosten, ligt achter u! Problemen maken nu deel uit van uw verantwoordelijkheid. Niet dat u ze per se allemaal zelf moet oplossen, maar u zal toch moeten controleren of ze wel opgelost raken.

8. Uw menselijke kant verbergen

Het is niet omdat u nu de baas bent, dat u niet meer mag lachen, geen emoties mag tonen of geen fout mag begaan (én geen fout mag erkennen). Integendeel! Als u leiding wil geven aan een team, zal u nog méér menselijkheid en empathie moeten tonen dan tevoren.

9. U als een buitenstaander opstellen

U bent in de eerste plaats de woordvoerder én de pleitbezorger van uw team. Bij kritiek op uw mensen moet u hen in de eerste plaats verdedigen (in plaats van mee te huilen met de wolven in het woud). Daarna zoekt u samen met uw team uit wat er beter kan.

10. Uw verantwoordelijkheden ontlopen

Gezag zonder verantwoordelijkheid is als een café zonder bier! Alles wat zich bij u afspeelt, of u daarvan nu op de hoogte bent of niet, valt voortaan onder uw verantwoordelijkheid. Daar is geen ontsnappen aan. U kan wél schaven aan de communicatie, zodat u beter weet wat er gebeurt en zodat u zeker bent dat uw team uw richtlijnen kent en opvolgt.