10 tips om efficiënter om te springen met uw tijd


1. Trek tijd uit om uw werk te plannen en te organiseren

Ga daarbij uit van de tijd die u voor elke opdracht denkt nodig te hebben en begin er tijdig aan.

2. Stel een takenlijstje op

Noteer op een enkel lijstje alle punten waaraan u aandacht moet besteden.

3. Leg uw doelstellingen vast en zet ze op papier.

4. Filter nu alles en hou daarbij rekening met de 80/20-regel

Verspil dus geen tijd aan acties die weinig of geen impact hebben.

5. Leg prioriteiten vast

Niet alle items op uw takenlijstje zijn even belangrijk (doelstellingen!), even dringend (planning!) of even impactvol (filteren!).

6. Wees flexibel

Plan slechts de helft van uw tijdsbesteding vooraf. De rest van uw agenda houdt u vrij zodat u ook niet-geplande dringende gevallen of andere onderbrekingen de baas kan.

7. Houd de momenten van de dag waarop u op uw best bent voor uzelf en pak dan de belangrijkste taken aan.

8. Leer nee te zeggen

Denk altijd aan uw eigen doelstellingen en aan de opdrachten die voor u prioritair zijn voor u een onderbreking of een extra taak aanvaardt. De vraag is niet of het er nog bij kan, wel of het belangrijker is dan wat u zelf had gepland.

9. Gun uzelf af en toe een verzetje

Laat u niet gewoon verleiden door een of andere verstrooiing, maar bouw die in als een beloning omdat u een taak hebt afgewerkt.

10. Een goede vakman herken je aan zijn gereedschap

Investeer dus in materiaal dat uw efficiëntie ten goede komt en trek tijd uit voor een cursus waarbij u leert optimaal met dat materiaal om te gaan.