Bombardeer uzelf niet te snel tot “leider”


John Adair, een van de eerste Britse denkers over leiderschap in theorie en praktijk, laat er geen twijfel over bestaan: “een manager wordt pas een échte leider wanneer zijn medewerkers zijn functie als volkomen vanzelfsprekend ervaren.”

Wie een echte leider wil worden, moet zes taken vervullen:

1. Plannen: alle beschikbare informatie vergaren, pakketten met taken of doelstellingen vastleggen, een haalbaar plan opstellen.

2. Voorbereiden: de groep op de hoogte brengen, taken toewijzen, de groepsnormen vastleggen.

3. Controleren: de vastgelegde groepsnormen aanhouden, zorgen dat de groep naar de doelstellingen toewerkt, aanzetten tot actie en tot het nemen van beslissingen.

4. Aanmoedigen: individuele bijdragen prijzen, mensen aanmoedigen en discipline bijbrengen, teamgeest bevorderen, spanningen met de nodige humor ontmijnen, twisten bijleggen.

5. Informeren: taken en plannen verduidelijken, de groep op de hoogte houden, informatie uit de groep opvangen, ideeën en suggesties samenvatten.

6. Evalueren: checken of de ideeën haalbaar zijn, de gevolgen testen, de prestaties van de groep beoordelen, de groep helpen zichzelf te evalueren.