Creativiteit: zo simpel als stappen


Moet u op zoek naar nieuwe oplossingen, moet u innoveren, creëren, veranderen? Innoverende ideeën spuien heeft weinig zin als u daarna geen tijd uittrekt om ze terdege te evalueren. Want net zoals stappen is creëren iets wat u in twee, duidelijk onderscheiden bewegingen moet doen:

1. Opties produceren

Er bestaan zo veel boeken met technieken om ideeën te spuien dat een mens haast zou gaan denken dat de kous daarmee af is en dat creativiteit niet verder gaat dan dat. Niets is minder waar.
Bedoeling van deze fase: wars van elke beoordeling (laat staan veroordeling) massa's originele, nieuwe, frisse, gevarieerde opties naar voren schuiven die een antwoord kunnen bieden op een bepaalde vraag of uitdaging.

2. Tot de essentie terugbrengen

Versta: de opties selecteren, evalueren en concrete oplossingen vastleggen. Deze fase zou in de meeste gevallen minstens even veel, zo niet tweemaal zoveel tijd in beslag moeten nemen als de vorige.
Bedoeling van deze fase: geleidelijk aan een constructieve evaluatie introduceren, heel bewust nieuw ideeën bevorderen, samen met de betrokkenen een aantal voorstellen tot oplossing uitwerken en tot slot zo expliciet en transparant mogelijk beslissen.

Toegegeven, in het begin vergt het een bewuste inspanning om beide fasen duidelijk van elkaar te onderscheiden. Net zoals u zich ooit, toen u leerde lopen, bewust moest inspannen om eerst de ene en dan de andere voet vooruit te zetten...
Succes ermee!