Tips bij een Burn Out

Burn-out staat voor het verlies van fysieke, emotionele en mentale energie, meestal veroorzaakt door werkgerelateerde stress. Signalen in die richting moet u ernstig nemen. Ander werk kan een optie zijn, al is het nog maar de vraag of u dan niet eerder wegloopt van uw huidige baan dan dat u zich écht aangetrokken voelt door de nieuwe functie. Indien u toch van baan verandert, denk dan eerst grondig na over wie u bent, wat u wilt en wat u kunt. Schakel hiervoor eventueel specialisten in loopbaanbegeleiding in.

Op korte termijn :

1. Praat over uw probleem met uw partner, een collega, zelfs met uw baas... Indien uw werk u boven het hoofd stijgt, is iedereen ermee gebaat dat er snel een oplossing komt. Durf dus hulp te vragen.

2. Stel prioriteiten. U kunt niet alles doen op één werkdag. Zoek uit welke zaken echt belangrijk zijn en welke u kunt delegeren of doorschuiven naar later. Doe dit ook. Leer ook nee te zeggen.

3. Verwerf inzicht in uw werksituatie. Ga na wanneer de druk te groot wordt en wanneer u zich goed voelt op uw werk. Ga dan na waar u kunt bijsturen. De oorzaken van de druk kunt u wellicht niet wegnemen, maar de manier waarop u ermee omgaat hebt u wél in de hand.

4. Zorg voor een goede balans tussen werk en privé: bouw ontspanning in, ga na welke dingen u zinvol, ontspannend of gewoon leuk vindt en zet die wat vaker op uw agenda.