Creativiteit: brainstormen volgens de regels van de kunst


Ingrediënten

- 6 tot 8 deelnemers, niet allemaal experts, en één dynamische gespreksleider;
- per persoon: een blokje post-it's (127x76 mm) en een niet al te dikke stift;
- de vraag die een antwoord moet krijgen, bij voorkeur als volgt geformuleerd: “Hoe moeten we tewerk gaan om ...”.

Voorgerecht

Leg de deelnemers de context uit waarin de vraag wordt gesteld, zonder al te veel in te gaan op regels en beperkingen (8 à 10 zinnen volstaan). Geef bij wijze van voorbeeld zelf twee of drie antwoorden.

Leg dan de vier basisprincipes uit van een échte brainstormsessie:

1. weg met elk (positief of negatief) oordeel
2. laat uw verbeelding de vrije loop
3. associeer de naar voren gebrachte opties onderling
4. produceer in grote hoeveelheden.

Geef de deelnemers vervolgens een ambitieus cijferdoel op, bijvoorbeeld 150 ideeën spuien in 20 minuten.

Hoofdschotel

Elke deelnemer schrijft een mogelijk antwoord op een post-it en leest het luidop voor.
De gespreksleider kleeft elke optie op een flip-over. Hij trekt de groep telkens weer op gang, moedigt de deelnemers aan om het vooropgestelde cijferdoel binnen de afgesproken tijd te halen en feliciteert iedereen na afloop.

De trucs van de chef

- Trek voldoende tijd uit om een goede vraag te bedenken.
- Brainstormen lukt het best in een sfeer waar plaats is voor humor, openheid en zin voor risico.
- Las na de brainstormsessie een kleine pauze in, alvorens de opties te gaan selecteren.