Een geslaagd beoordelingsgesprek (2)


De ene kijkt er naar uit, de andere is er bang voor. Beoordelingsgesprekken horen nu eenmaal bij het jaareinde zoals kalkoen bij Kerstmis. Hierna een lijstje met handige tips en trucs van OfficeTeam Interim.

U wordt binnenkort beoordeeld? Dan bent u niet gediend met improvisatie!

Bereid uw beoordelingsgesprek terdege voor
Bepaal welke punten u wil aankaarten of in de verf zetten. Als er een verslag bestaat van uw vorige beoordelingsgesprek, leest u dat nog een keer door en gebruikt u het als basis. Als het verslag van het vorige gesprek elementen vermeldt die destijds voor verbetering vatbaar waren, maakt u een balans op van de manier waarop u daaraan hebt gewerkt.

Dram niet door over uw zwakke punten
Uzelf bekladden heeft geen zin, spreek gewoon rechtuit en hou het kort. Als bepaalde externe elementen het goede verloop of de realisatie van sommige projecten in de weg hebben gestaan, mag u evenwel niet aarzelen om de redenen uiteen te zetten. Zo toont u aan dat het niet ligt aan incompetentie of een gebrek aan stiptheid van uw kant.

Wees objectief en bondig
Vermijd overtollige en al te subjectieve informatie en verlies uzelf niet in onbenullige details. Wie zich aan de feiten kan houden, bewijst dat hij efficiënt is. Indien nodig legt u een ingewikkelde situatie uit aan de hand van een concreet voorbeeld.

Leg uw successen op tafel
Weid niet uit over uw dagelijkse taken. Als u vertelt welke toegevoegde waarde u schept en welke resultaten u hebt geboekt, toont u pas echt hoe belangrijk uw werk is en hoe waardevol u bent voor het bedrijf. Vaak verwaarlozen de werknemers dit punt en beperken ze zich tot een opsomming van hun taken. Daarom zet u de verschillende elementen die u wil benadrukken beter al bij de voorbereiding van uw gesprek op papier.

Geef blijk van enthousiasme
Uiteraard mag u de feiten energiek uiteenzetten. Blijf evenwel kalm en bedaard en bekijk alles met zoveel mogelijk afstand en objectiviteit.

Houd uw oren open
Te veel praten en niet naar uw gesprekspartner luisteren is een fout die u niet mag maken, want zo verbreekt u de dialoog.

Vraag (g)een loonsverhoging
U wil meer verdienen? Dan moet u argumenten kunnen aanvoeren, in de verf zetten hoeveel verantwoordelijkheid u draagt, aantonen welke toegevoegde waarde u betekent voor het bedrijf, de nadruk leggen op de positieve evoluties en op de risico's die u welbewust hebt genomen... En u moet vooral checken welke salarissen momenteel op de markt gelden!