Een geslaagd beoordelingsgesprek


De ene kijkt er naar uit, de andere is er bang voor. Beoordelingsgesprekken horen nu eenmaal bij het jaareinde zoals kalkoen bij Kerstmis. Hierna een lijstje met handige tips en trucs van OfficeTeam Interim.

U bent manager? Dan bent u gebaat bij een constructieve houding!

Vermijd het verrassingseffect
Als u uw werknemers het hele jaar door beoordeelt, is het makkelijker om op een openhartige manier te blijven communiceren en onaangename verrassingen bij het jaarlijkse gesprek te vermijden. Een goede manager wijst zijn werknemers geregeld op de verbeteringen die ze aan hun werk moeten aanbrengen. Dat is alvast de methode die het meest in de smaak valt bij werknemers die graag weten of ze goed bezig zijn of niet.

Vraag dat uw medewerker zich vooraf zelf evalueert
Dankzij deze oefening kan u de prestaties van een medewerker onderzoeken, zijn carrièreplanning opnieuw formuleren en zijn ambitie meten. Om te vermijden dat sommige medewerkers bang zijn om zichzelf te over- of te onderschatten, moet u erbij zeggen dat eventuele verschillen in aanvoelen ter sprake zullen komen tijdens het beoordelingsgesprek.

Gebruik een schriftelijk beoordelingsdocument
Het is erg nuttig om een verslag te bewaren met alle commentaren. Dat chronologische overzicht zal meteen ook het aanknopingspunt vormen voor het volgende beoordelingsgesprek.

Stel u constructief op
U moet het hebben over zwakke punten zonder negatief te zijn, zo niet zet u een domper op het enthousiasme van de werknemer. Om het beoordelingsgesprek goed te laten verlopen, moet u absoluut de dialoog in stand houden en blijk geven van een open geest.

(H)erken prima prestaties
Zeggen dat een werknemer het goed gedaan heeft, is de beste manier om hem aan te moedigen, hem bewust te maken van zijn bijdrage tot de doelen van de onderneming en hem vertrouwen te geven om verder aan zijn carrière te timmeren.

Leg doelstellingen vast voor het komende jaar
Deze doelstellingen zijn essentieel om de medewerker te sturen. Check wel of ze passen in de carrièreplanning van de werknemer en in de strategie van het bedrijf.