"Afleveren" is een kunst


“Vergeet niet dat je uiteindelijk wordt beoordeeld op wat je aflevert!”

Wie tussen de lijnen van dit managersjargon leest, weet dat hier slechts één ding van tel is: het gevraagde eindproduct, het resultaat, los van de gebruikte methode, de betrokken personen of de omstandigheden.

Afleveren is een kunst die niet alleen richting moet geven aan de organisatie van uw werk maar ook aan uw prioriteiten en aan de manier waarop u uw rol bekijkt en plant.

Het belangrijkste is dat u aflevert wat van u wordt verwacht. Drie dimensies staan daarbij centraal: kwaliteit, timing en formaat.

Een voorbeeld: u levert een volledig en correct verslag af, mooi op tijd en één pagina lang, precies zoals gevraagd.

Toon dat men op u kan rekenen en hou u dus aan de deadline – klop desnoods overuren – maar toon ook dat u in staat bent de essentie van het bijkomstige te onderscheiden.

Werk bijvoorbeeld volgens het 80/20-principe: lever de belangrijkste elementen netjes op tijd af en toon u bereid om de details desgevallend later aan te vullen. Voelt u dat u de deadline toch niet kan halen, dan kaart u het probleem zo snel mogelijk aan met uw management en denkt u vooraf na over mogelijke oplossingen.

Probeer in de mate van het mogelijke méér af te leveren dan gevraagd om de verwachtingen nóg beter in te lossen.

Stel dat u de opdracht kreeg om allerhande documentatie rond een bepaald item te verzamelen. Waarom die dan niet meteen klasseren, compleet met index of inhoudstafel, of zelfs met een korte samenvatting van het onderwerp?

Maar houd wel altijd uw deadline in het oog. Het is niet de bedoeling dat deze extraatjes u tweemaal zoveel tijd kosten. Profiteer gewoon van het feit dat u toch al volop in het onderwerp zit om uw 'klant' te verwennen met een aantal nuttige en vrij makkelijk te realiseren extraatjes waar hij niet meteen aan dacht toen hij u de opdracht toevertrouwde.