Creativiteit: een bron van originele ideeën


Wie zweert bij originele, op en top vernieuwende ideeën, moet zeker het volgende eens proberen:

1. Kies vier foto's of beelden

Geef de voorkeur aan afbeeldingen van mensen, dieren, de natuur, technologie, stillevens... maar kies ze zo dat ze niet choqueren, niet bekend zijn en zeker geen verband houden met het thema waarrond u ideeën zoekt.

2. Noteer de kernbegrippen

Maak uw hoofd leeg. Neem de eerste afbeelding en noteer vier woorden die spontaan bij u opkomen: emoties, details, gedachten… Doe dat voor elke afbeelding, tot u dus 16 kernbegrippen hebt neergepend.

3. Schrijf uw “vraagstuk” neer

Noteer het 'probleem' waarvoor u originele oplossingen zoekt in de vorm van een vraag. Bijvoorbeeld: “Hoe kunnen we het concept 'wastafel' verbeteren?”

4. Lok antwoorden uit

Speel met elk kernbegrip en verzin op de eerder geformuleerde vraag een antwoord waarin het bewuste kernbegrip voorkomt.
Bijvoorbeeld: het kernbegrip 'tornado': “we ontwerpen een half afgesloten ruimte waarin we onze handen stoppen, een mini-tornado wast onze handen zonder dat we moeten wrijven.”

5. Tot slot: kiezen

Vervolgens volstaat het om alle antwoorden nog eens na te lezen en er de ideeën met potentieel uit te pikken en te laten rijpen.

U zal het merken: de resultaten zijn soms écht verrassend. Al moet u dit wel onthouden: hoe origineler de oplossing, hoe meer creativiteit u aan de dag zal moeten leggen om ze ook echt waar te maken.