Creativiteit via morfologie


Wil u een groot aantal nieuwe alternatieven spuien, dan splitst u de vertreksituatie het best uit in een reeks variabelen. Een voorbeeld.

1. Identificeer de variabelen
Splits de situatie uit in 3 tot 5 hoofdvariabelen.
Voorbeeld:
U wil een medewerker feliciteren. Als variabelen kiest u “mensen”, “geschenk”, “moment” en “omgeving”.

2. Produceer opties
Stel voor elke variabele een lijst met alternatieven op.
Voorbeeld:
“mensen”: de manager, de directeur, de collega's, de klanten,...
“geschenk”: een bonus, een artikel in de nieuwsbrief van het bedrijf, een reis, champagne,...
“moment”: maandagmorgen, personeelsfeest, de verjaardag van de medewerker, nu meteen, ...
“omgeving”: bij hem thuis, in een restaurant, in het kantoor van de directeur, in de bedrijfskantine,...

3. Test combinaties van de variabelen uit
Pik er voor elke variabele willekeurig een optie uit en vraag u af tot welk type van oplossingen die combinatie kan leiden.
Voorbeeld:
De klanten kunnen over die medewerker een artikel schrijven in een nieuwsbrief die we hem op zijn verjaardag toezenden.

4. Kies en verfijn
Kies interessante combinaties en werk oplossingen uit...

Als u een situatie uitsplitst in vier variabelen en voor elke variabele tien alternatieven bedenkt, zijn er 10.000 verschillende combinaties mogelijk!!